In memoriam

Piotr Gosiewski (1971-2022)In memoriam
Mariusz Ściwiarski (1956-2021)In memoriam
Krzysztof Gregorczyk 1953-2020
Jerzy Kuleszo
Zbigniew Szporko - biografia szachowa.
In Memoriam - Stanisław Buczek - Szachista.
In Memoriam - Henryk Borkowski

góra